zÁKLADNÍ ŠKOLA

 Základní škola Jana Kubelíka, Neveklov je součástí školského areálu. Je moderním školským zařízením, které žákům nabízí nádherné a kvalitní prostředí pro získání jejich základního vzdělání. Kapacita školy je v současné době 420 žáků. 

Hlavní školní budova je terasovitě řešená čtyřpatrová stavba. Škola má kromě 19 kmenových tříd odborné pracovny (fyziky + chemie, chemickou laboratoř, přírodopis, pracovnu výtvarné výchovy, hudební výchovy, 3 jazykové učebny, pracovnu pozemků, keramickou dílnu, počítačovou učebnu, cvičný byt, dílnu pro práci se dřevem a s kovem). 

Součástí školy je také školní výstavní síň, školní centrum s knihovnou či stálá výstava Nová Guinea. V minulých letech škola pořídila několik interaktivních tabulí. Sportovní halu využívají všechny neveklovské školy. V aule se pořádají koncerty, besedy a přednášky i pro veřejnost.