zÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola Jana Kubelíka, Neveklov je součástí školského areálu. Je moderním školským zařízením, které žákům nabízí nádherné a kvalitní prostředí pro získání jejich základního vzdělání. Kapacita školy je v současné době 400 žáků. 

Hlavní školní budova je terasovitě řešená čtyřpatrová stavba. Škola má kromě 18 kmenových tříd odborné pracovny (fyziky + chemie, chemickou laboratoř, přírodopis, pracovnu výtvarné výchovy, hudební výchovy, 3 jazykové učebny, učebny s interaktivní tabulí, pracovnu pozemků, psaní na stroji, šití a keramickou dílnu, počítačovou učebnu, cvičný byt, dílnu pro práci se dřevem a dílnu pro práci s kovem). 

Součástí školy je také školní výstavní síň, cvičný byt, školní centrum, stálá výstava Nová Guinea, knihovna a několik kabinetů. V minulých letech škola pořídila několik interaktivních tabulí. Aulu a sportovní halu využívají obě školy k pořádání koncertů, besed a přednášek.