šKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

PhDr. Kristýna Klápová
školní psycholog

Mgr. Zuzana Findová
výchovný poradce

Mgr. Gita Triznová
metodik prevence