úřední deska

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

název: Základní škola Jana Kubelíka, Neveklov

IČO: 70990654

Nejsme plátci DPH.

účet číslo: 325 908 359 / 0800 (Česká spořitelna).

Organizace byla zřízena za účelem poskytování základního a zájmového vzdělávání v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

zřizovatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov

Statutárním orgánem je ředitelka školy  Mgr. Martina Šťástková (v případě nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu zástupkyně ředitelky školy Mgr. Iva Jersáková). 

Složky organizace jsou základní škola a školní družina.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

kontaktní poštovní adresa: Základní škola Jana Kubelíka, Neveklov, Školní 301, 257 56 Neveklov

úřadovna pro osobní návštěvu: Školní 301, Neveklov

úřední hodiny: pracovní dny 7.00 – 13.00 (v době hlavních prázdnin upraveno a zveřejněno na elektronické úřední desce)

telefonní čísla: 317 741 790 (ředitelna), 317 741 791 (kancelář zástupkyně ředitele), 603 243 404 (správce sportovní haly)

e-mailová adresa: skola@zsneveklov.cz 

internetové stránky: www.zsneveklov.cz 

adresa e-podatelny: skola@zsneveklov.cz 

ID datové schránky: 7smmpaw

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Nebyly vydány žádné právní předpisy.