PRO ZÁJEMCE O PŘIJETÍ

Vážení rodiče, 

škola má momentálně naplněnu kapacitu.

Nové žáky pro školní rok 2022/2023 již nemůžeme přijmout!

Žádost o přijetí 
k základnímu vzdělávání

V případě žádosti o přijetí vyplňujete a podepisujete žádost o přijetí a dotazník pro rodiče žáka.
Pokud budete mít zájem o školní družinu, přiložte k žádosti o přijetí i zápisní lístek do školní družiny.

Vyučování prvňákům končí v 11.30, školní družina je od 11.30 do 16.00.

Formuláře ke stažení:
Žádost o přijetí
 ve formátu .pdf, velikost 131 kB

Dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku
 ve formátu .pdf, velikost 112 kB

  Zápisní lístek do školní družiny
 ve formátu .pdf, velikost 569 kB

Žádost o odklad
základního vzdělávání

V případě žádosti o odklad vyplňujete a podepisujete žádost o odklad, dotazník pro rodiče žáka, dále k žádosti přikládáte potvrzení dětského lékaře a zprávu z pedagogicko-psychologické poradny.

Do pedagogické-psychologické poradny je potřeba se objednat s dostatečným předstihem.

Formuláře ke stažení:
Žádost o odklad
ve formátu .pdf, velikost 124 kB

  Dotazník pro rodiče žáka při žádosti o odklad
 ve formátu .pdf, velikost 102 kB
 

Přestup žáka z jiné školy

V případě žádosti o přijetí žáka při přestupu z jiné školy předkládáte žádost o přestup. Nový žák je přijat v případě dostatečné kapacity​​​​​​ školy. Přednost mají žáci ze spádové oblasti školy.

V případě kladného vyřízení žádosti rodič oznámí přestup žáka bývalé škole. Ostatní již vyřídí školy mezi sebou.

Formulář ke stažení
Žádost o přestup žáka
ve formátu .pdf, velikost 126 kB

  Dotazník pro rodiče žáka
ve formátu .pdf, velikost 112 kB 

Základní informace o provozu školy

Žáci 1. stupně využívají k příchodu a odchodu vchod 1. stupně, tj. vchod z boku budovy, pod schodištěm. Žáci 2. stupně přicházejí hlavním vchodem.


Budova školy je otevřena od 6.30 (zejména pro dojíždějící žáky). Žáci 1. stupně počkají na začátek vyučování v prostoru školní družiny. Na ranní družinu není třeba se přihlašovat. Žáci 2. stupně mohou od 7:00 čekat v prostoru pře aulou.

V 7.30 přecházejí žáci do svých tříd. V 7.45 mají žáci povinnost být ve třídě a připraveni na vyučování. První vyučovací hodina začíná v 7.50. V 9.30 je velká přestávka (na svačinu).

 

Vyučování končí na 1. stupni zpravidla v 11:30 (ve 12:25 u žáků 4. a 5. tříd), v případě odpoledního vyučování ve 14:05. Na 2. stupni končí vyučování ve 12:25, v případě odpoledního vyučování v 15:00.


Kroužky začínají pracovat v říjnu. Během září žáci dostanou jejich seznam a přihlášku. Cena kroužku je stanovena vedoucím kroužku.