PRO ZÁJEMCE O PŘIJETÍ

​​​​​​​Zápis žáků do 1. tříd proběhne ve středu 3. dubna 2024 v čase od 13:00 do 17:30.

Více informací dole na stránce.

Žádost o přijetí 
k základnímu vzdělávání

V případě žádosti o přijetí vyplňujete a podepisujete žádost o přijetí a dotazník pro rodiče žáka.
Pokud budete mít zájem o školní družinu, přiložte k žádosti o přijetí i zápisní lístek do školní družiny.

Vyučování prvňákům končí v 11.30, školní družina je od 11.30 do 16.00.

Formuláře ke stažení:
Žádost o přijetí
 ve formátu .pdf, velikost 131 kB

Dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku
 ve formátu .pdf, velikost 112 kB

  Zápisní lístek do školní družiny
 ve formátu .pdf, velikost 569 kB

Žádost o odklad
základního vzdělávání

V případě žádosti o odklad vyplňujete a podepisujete žádost o odklad, dotazník pro rodiče žáka, dále k žádosti přikládáte potvrzení dětského lékaře a zprávu z pedagogicko-psychologické poradny.

Do pedagogické-psychologické poradny je potřeba se objednat s dostatečným předstihem.

Formuláře ke stažení:
Žádost o odklad
ve formátu .pdf, velikost 124 kB

  Dotazník pro rodiče žáka při žádosti o odklad
 ve formátu .pdf, velikost 102 kB
 

Přestup žáka z jiné školy

V případě žádosti o přijetí žáka při přestupu z jiné školy předkládáte žádost o přestup. Nový žák je přijat v případě dostatečné kapacity​​​​​​ školy. Přednost mají žáci ze spádové oblasti školy.

V případě kladného vyřízení žádosti rodič oznámí přestup žáka bývalé škole. Ostatní již vyřídí školy mezi sebou.

Formulář ke stažení
Žádost o přestup žáka
ve formátu .pdf, velikost 126 kB

  Dotazník pro rodiče žáka
ve formátu .pdf, velikost 112 kB