PRO ZÁJEMCE O PŘIJETÍ

​​​​​​​Zápis žáků do 1. tříd proběhne ve středu 3. dubna 2024 v čase od 13:00 do 17:30.

Více informací dole na stránce.

Žádost o přijetí 
k základnímu vzdělávání

V případě žádosti o přijetí vyplňujete a podepisujete žádost o přijetí a dotazník pro rodiče žáka.
Pokud budete mít zájem o školní družinu, přiložte k žádosti o přijetí i zápisní lístek do školní družiny.

Vyučování prvňákům končí v 11.30, školní družina je od 11.30 do 16.00.

Formuláře ke stažení:
Žádost o přijetí
 ve formátu .pdf, velikost 131 kB

Dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku
 ve formátu .pdf, velikost 112 kB

  Zápisní lístek do školní družiny
 ve formátu .pdf, velikost 569 kB

Žádost o odklad
základního vzdělávání

V případě žádosti o odklad vyplňujete a podepisujete žádost o odklad, dotazník pro rodiče žáka, dále k žádosti přikládáte potvrzení dětského lékaře a zprávu z pedagogicko-psychologické poradny.

Do pedagogické-psychologické poradny je potřeba se objednat s dostatečným předstihem.

Formuláře ke stažení:
Žádost o odklad
ve formátu .pdf, velikost 124 kB

  Dotazník pro rodiče žáka při žádosti o odklad
 ve formátu .pdf, velikost 102 kB
 

Přestup žáka z jiné školy

V případě žádosti o přijetí žáka při přestupu z jiné školy předkládáte žádost o přestup. Nový žák je přijat v případě dostatečné kapacity​​​​​​ školy. Přednost mají žáci ze spádové oblasti školy.

V případě kladného vyřízení žádosti rodič oznámí přestup žáka bývalé škole. Ostatní již vyřídí školy mezi sebou.

Formulář ke stažení
Žádost o přestup žáka
ve formátu .pdf, velikost 126 kB

  Dotazník pro rodiče žáka
ve formátu .pdf, velikost 112 kB 

Seznam přijatých žáků
pro školní rok 2024 - 2025

Registrační číslo  Výsledek zápisu Registrační číslo Výsledek zápisu
ZŠ-PŠD 02/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 23/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 03/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 24/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 04/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 25/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 05/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-OPŠD 04/2024 Udělen odklad povinné školní docházky 
ZŠ-PŠD 06/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 26/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 07/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 27/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 08/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 28/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 09/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 29/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-OPŠD 01/2024 Udělen odklad povinné školní docházky  ZŠ-OPŠD 05/2024 Udělen odklad povinné školní docházky 
ZŠ-PŠD 10/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 30/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 11/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 31/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-OPŠD 02/2024 Udělen odklad povinné školní docházky  ZŠ-PŠD 46/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 12/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-OPŠD 06/2024 Udělen odklad povinné školní docházky 
ZŠ-PŠD 13/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 33/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 14/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 34/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-OPŠD 03/2024 Udělen odklad povinné školní docházky  ZŠ-PŠD 35/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 15/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 36/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 16/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 37/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 17/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 38/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 18/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-OPŠD 08/2024 Udělen odklad povinné školní docházky 
ZŠ-PŠD 45/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 39/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 19/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 40/2024 Přeřazen do jiné základní školy
ZŠ-PŠD 44/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 41/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 01/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 42/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 20/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-OPŠD 07/2024 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
ZŠ-PŠD 22/2024 Zapsán do 1. ročníku ZŠ-PŠD 43/2024 Zapsán do 1. ročníku
ZŠ-PŠD 21/2024 Zapsán do 1. ročníku