PĚVECKÝ SBOR ZÁKLADNÍ ŠKOLY

O sboru

Již více než deset let pracuje dětský a později smíšený pěvecký sbor při Základní Škole Jana Kubelíka v Neveklově. Z čisté dětského sboru vznikl soubor, kde zpívají jak děti ve věku 5 – 15 let, tak starší mládež a dospělí. Zvláštností tohoto sboru je, že se každý rok mění jeho složení. Některé děti, většinou ty nejmladší, přicházejí a některé děti sbor opouštějí.

Zkoušky sboru

 každý pátek děti 13.00 – 14.00 v aule školy
dospělí 18.30 – 19.30 ( po dohodě)
sobota všichni 9.30 – 11.00 ( po dohodě)

Kontakt

Vedoucí sboru: Ing. Marie Šaffková

Email: marie.saffkova@zsneveklov.cz

vystoupení sboru

Oživlé kostely - Hodětice

První předvánoční koncert z cyklu „Oživlé kostely“ se koná 3.12.2023 od 15.00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Hoděticích.

Oživlé kostely - Chvojínek

Druhý předvánoční koncert z cyklu „Oživlé kostely“ se koná 10.12.2023 od 15.00 hodin v kostele sv. Václava na Chvojínku.

Oživlé kostely - Bělice

Třetí předvánoční koncert z cyklu „Oživlé kostely“ se koná 17.12.2023 od 15.00 hodin v kostele sv. Maří Magdaleny v Bělici.