Spolek rodičů a přátel
ZŠ Jana Kubelíka, Neveklov

SRPŠ podporuje vybrané projetky školy, organizuje akce pro žáky i rodiče a významnou měrou se podílí na odměňování žáků za reprezentaci školy.  

Spolek je dobrovolný. V jeho čele stojí výbor spolku. Každou třídu zastupuje třídní důvěrník. Veškeré podněty, které třídní důvěrník získá od ostatních zákonných zástupců, jsou projednány na pravidelných schůzkách.

Příspěvek SRPŠ na rok 2022/2022 je 150,- Kč na rodinu. Příspěvek se předává třídnímu učiteli při listopadových třídních schůzkách.

Výbor spolku

Jana ŠANDOVÁ, předsedkyně, jana.sandova@email.cz

Tomáš HOKE, místopředseda spolku

Alena RADOVÁ, revizorka, ecivosram@seznam.cz

Martina ŠIŠKOVÁ, hospodářka  

Jan HOFMAN, člen výboru

Monika CHRASTILOVÁ, členka výboru

Monika VOVSÍKOVÁ, členka výboru

FACEBOOK SPOLKU