leden 2024

Nový mesíc, nový rok, nové zážitky.
Níže tradičně naleznete seznam událostí, fotky k nim pak na školníkm FB.

První stupeň

Žáci 3. ročníku pokračují v kurzu plavání. 
15.1. měli žáci 5.A preventivní program Dospíváme společně. 
24.1. reprezentovala žákyně 3. ročníku školu na okresním kole matematické olympiády. 
25.1. vyrazila 2.B do knihovny Benešov na program Hrajeme si na pohádku. 
31.1. se nejen rozdávalo vysvědčení, ale 4.A dokonce vyrazila bruslit.

Druhý stupeň

34.1. proběhl na druhém stupni mezitřídní turnaj ve florbale. 
8.1. měli žáci devátého ročníku interaktivní seminář o první pomoci.
11.1. absolvovali žáci devátého ročníku preventivní program na téma Dezinformace vs. tvůj vlastní názor. 
15.1. měli žáci šestých tříd preventivní program Můj vnitřní svět a žáci sedmého ročníku preventivní program Dospívání.
16.1. vyrazila 9.A na exkurzi na Letiště Praha.
24.1. absolvovali žáci osmého ročníku preventivní program Rizika sexuálního života.
26.1. se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády pro žáky šestých a sedmých tříd. 
30.1 vyrazila 8.C na únikovku do Prahy. 

PROSINEC 2023

Předvánoční měsíc, poslední měsíc v roce, měsíc nácviku na školní akademii. Co všechno přinesl?
Fotky z jednotlivých akcí naleznete na FB školy

První stupeň

4.12. třída 4.B vyrazila na Kampu a Karlův most
5.12. navštívil školu Mikuláš s anděli a čerty
6.12. shlédli žáci prvních tříd divadelní představení Včelí medvídci.
7.12. absolvovali žáci druhých tříd adventní prohlídku zámku Jemniště a třída 3.A vyrazila na poštovní úřad v rámci projektu Lidé kolem nás. 
11.12. navštívili vánoční Jemniště žáci 4.A spolu se žáky 5.A. 
13.12. navštívila Jemniště 5.B.
14.12. proběhl ve třetích třídách preventivní program o kouření, 3.B ještě stihla projekt o obalech v rámci Recyklohraní. 
15.12. žáci prvních tříd navštívili svíčkárnu v Šestajovicích, pro žáky dalších tříd proběhl ve škole Vánoční koncert kapely Spojení
19.12. proběhl v 5.B projektový den na téma vystěhování Neveklovska
21.12. se uskutečnila školní Vánoční akademie

Druhý stupeň

1.12. večer chystala třída 8.B věci na každoroční vánoční neveklovský jarmark.
4.12. vyrazila třída 7.A do Národního muzea a na vánoční trhy v Praze.
5.12. navštívil školu Mikuláš s anděli a čerty
6.12. navštívily třídy 8.B a 9.B vánoční Salzburg, zejména jeho proslulé trhy. 
8.12. se výběr žáků devátého ročníku velmi úspěšně zúčastnil Vánočního tvoření v Benešově.
11.12. byli osmáci bruslit
12.12. navštívili šesťáci vánoční České Budějovice, 8.A vyrazila do Drážďan na trhy a prohlídku města.
14.12. proběhl ve škole Vánoční koncert kapely Spojení
18.12. vyrazila do Drážďan třída 8.C, třída 7.B pro změnu do Národního muzea
21.12. se uskutečnila školní Vánoční akademie

Družina a kroužky

3.12. proběhl první koncert školního pěveckého sboru z řady "Oživlé kostely" v Hoděticích.
6.12. zavítal do školní družiny sklář Michal Zahradník, který dětem řemeslo předvedl prakticky. Každé dítě si mohlo samo vyfouknout skleněnou kuličku. 
7.12. vyrazil KMD na balet Elixír
10.12. proběhl druhý koncert série, tentokrát na Chvojínku
17.12. proběhl třetí koncert, nyní v Bělici.
23.12. se uskutečnilo zpívání u stromečku v Neveklově

listopad 2023

Běhěm listopadu proběhla na škole řada preventivních programů, třídy vyrazily na zajímavá místa a též se vybraní žáci zúčastnili rozličných soutěží.
Níže najdete stručný přehled, více fotek jako vždy na školním FB. 

1. stupeň

9.11. navštívili žáci tříd 3.A a 3.B svíčkárnu v Šestajovicích.
10.11. navštívil školu sv. Martin na bílém koni a třída 2.B měla projektový den na toto aktuální téma.
16.11. třída 3.B cestovala po Evropě s Machem a Šebestovou.
20.11. se všechny třídy zapojily do celostátní akce BUBNOVAČKA pro školy, která upozorňuje na problematiku domácího násilí. V rámci tohoto připravili třídní učitelé tematický program. 
29.11. navštívila třída 1.A hasičskou stanici, třídy 3.A a 3.B měli preventivní program Ty a kamarádi, třídy 4.A a 4.B se dozvěděli podstatné informace o Online světě a třída 5.B měla program na téma Dospíváme společně

2. stupeň

1.11. zažila třída 9.A workshop Od světla k barvě.
2.11. si žáci 6.A a 6.B užili Laser Game v Praze, 7.B měla program na téma Média a desinformace.
6.11. se vybraní žáci zúčastnili okresního přeboru v plavání
16.11. přespávali žáci 9.B ve škole. 
20.11. se všechny třídy zapojily do celostátní akce BUBNOVAČKA pro školy, která upozorňuje na problematiku domácího násilí. V rámci tohoto připravili třídní učitelé tematický program. 
V posledních dnech listopadu uspořádala třída 8.B vánoční sbírku pro opuštěná zvířata. Více se dočtete v Benešovském deníku
29.11. proběhla školní kola olympiády z českého jazyka a dějepisu, žáci 9.A a 9.B se učili Technické gramotnosti a vybraní žáci se zúčastnili Soutěže odborných dovedností, kde řada z nich umístila na stupních vítězů. Gratulujeme!

Školní družina a kroužky

Ve středu 15.11. proběhla ve školní družině v rámci inovativního vzdělávání Bublinová show, kterou předvedl bublinář a kouzelník Kubula. Představení bylo plné překrásných triků a kouzel nejen z mýdlových bublin. Děti viděly například nádhernou bublinovou krychli, věšteckou bublinovou kouli, bublinové akvárium i s rybkou a dokonce byl jeden malý divák s p. vychovatelkou zavřen do obří bubliny. 
Bublinář předvedl i několik krásných kouzelnických triků. Vystoupení bylo provázeno hudbou a humorným slovním doprovodem.
Každý účastník si odnesl na památku z balónku vymodelované zvířátko.
Vystoupení bylo úžasné, děti byly nadšené, moc se jim to líbílo.

Říjen 2023

Měsíc říjen se ve školen nesl v duchu atletických závodů. Školou se šířila halloweenská výzdoba i nálada, která vyvrcholila soutěží masek. 
Stručný přehled akcí níže, více fotek naleznete na školním FB

1. stupeň

5.10. vyrazila třída 2.A na dopravní hřiště Benešov, kde proběhl preventivní program. Týž den třída 3.A měla projektovou výuku s názvem Naše obec a vybraní zástupci tříd prvního stupně se zúčastnili závodů atletické všestrannosti v Benešově. 
11.10. měly první třídy projektový den na téma Podzim v přírodě a proběhly školní závody v atletické všestrannosti. 
19.10. třída 3.B navštívila městský úřad Neveklov. 
24.10. zažili žáci 2.B halloweenské nocování ve škole.
30.10. vyrazila na dopravní hřiště v Benešově třída 3.B a třída 5.A si užila svou odměnu za výtvarnou soutěž - výzkum mořských želv. 
31.10. měla třída 2.A projektový den Halloween a pro všechny ostatní tu byla celoškolní haloweenská soutěž masek pořádaná 7.A a 9.B.

2. stupeň

4.10. se vybranní zástupci druhého stupně zúčastnili závodů v atletické všestrannosti ve Vlašimi. 
5.10. vyrazili žáci tříd 6.A a 6.B na program Praha hravě - Karlův most a Kampa. Na stejný program o tři dny později 8.10. vyrazili i žáci 8.A a 8.C.
11.10. proběhl školní trunaj v piškvorkách, jehož vítězové postoupili do oblastního kola. 
12.10. proběhla školní atletická všestrannost pro zástupce všech tříd druhého stupně. 
17.10. žáci druhého stupně shlédli film Anna Is Missing (verze pro školy), na který navázali v dalších dnech diskuzí.
18.10. navšívili žáci devátého ročníku Burzu škol. 
20.-21.10. přespala ve škole třída 8.C. V rámci akce připravovali věci na jarmark.
30.10. se vybraní chlapci z 8. a 7. ročníku zúčastnili turnaje v sálové kopané v Benešově. 
31.10. proběhlo školní kolo Mladého chemika pro 9. ročník a kdo chtěl, tak se zapojil do halloweenské soutěže masek pořádané 7.A a 9.B.
​​​​​​​

Školní družina a kroužky

Lorem ipsum color abraka dabra color ihned isa lanka fe remina blanka. Lorem ipsum color abraka dabra color ihned isa lanka fe remina blanka. Lorem ipsum color abraka dabra color ihned isa lanka fe remina blanka.

září 2023

Neleníme a hned od září vyrážíme na řadu zajímavých akcí. Někdy dál, někdy blíž. Tak i tak se snažíme, abychom se vzdělávali zábavně, hravě a prakticky. 
Níže je uveden přehled akcí za měsíc září. Více fotek najdete na FB školy. 

1. stupeň

22. 9. podnikly třídy 2.A a 2.B pochod na Kožlí, kde si opekly buřty.
27. 9. vyrazila 2.B na dopravní hřiště do Benešova. 
29. 9. měla 5.A dopoledne s netradičními sporty, 1.A a 1.B vyrazila na farmu do Soběhrd, 4.B v rámci projektového dne zažila Vystěhování Neveklovska, 2.B se učila hrou, 2.A se pro změnu učila venku a 3.B se zapojila do projektu Recyklohraní. 

2. stupeň

 6. - 8. 9. měly obě šesté třídy Adaptační kurz.
21. 9. vyrazily obě sedmé třídy do Prahy na Laser game a 9.A na Rychlovku na Karlově mostě a Bojovku na Kampě. 
29. 9. se 9.A vypravila do Vojenského muzea v Praze na výstavu Republika, třídy 7.A, 6.A a 6.B vyrazily do okolí Neveklova a třídy 7.B, 8.A, 8.B. 8.C a 9.A zažily dopoledne s netradičními sporty. 

Školní družina a kroužky

13. 9. proběhlo v družině sportovní odpoledne. 
20. 9. navštívila všechna oddělení ŠD školní studijní centrum, kde byla seznámena s jeho možnostmi. 
Běhěm měsíce září byl zveřejněn seznam kroužků pořádaných ZŠ Neveklov a proběhlo přihlášení dětí na vybrané aktivity. S dotazy se nyní obracejte na vedoucí jednotlivých kroužků.